Mt 16,13-18

Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Engem, az Emberfiát kinek mondanak az emberek?” Ők pedig így válaszoltak: „Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte őket: „Hát ti kinek mondotok engem?” Simon Péter válaszul ezt mondta: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van. Én is mondom neked: te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, és az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait.”

Elmélkedés

Péter ezekkel a szavakkal vallja meg, hogy kicsoda Jézus: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”

Mi igen ritkán kapjuk meg ezt a kérdést, mégis gyakran válaszolunk rá! Hogyan? Egyrészt a hitvallást (Hiszekegyet) minden Szent Liturgiában imádkozzuk. És ha nem csak gépiesen mondjuk a jól ismert mondatokat, hanem megnézzük azt, hogy valójában mit is mondunk, rögtön láthatjuk, hogy minden lényegeset megvallunk Jézussal kapcsolatban.

Persze nem csak így vallom meg a hitemet. Ha Jézus tanítását és a 10 parancsolatot szem előtt tartom és megcselekszem, megint csak jó úton járok. Ez viszont tudatos kell, hogy legyen! Minden nap döntenem kell Jézus mellett! És a legjobb, hogy nem vagyok egyedül a döntésemben, mert Jézus ilyenkor is kézen fog és vezet! Ha jó döntéseimben szüleim, testvéreim, barátaim is segítenek, akkor talán még könnyebb mindezeket megtenni!

Imádság

„Gyújtsd fel szívünkben, emberszerető Urunk istenséged ismeretének tiszta világosságát, nyisd meg lelki szemeinket evangéliumi tanaid megértésére! Oltsd belénk a te boldogító parancsolataid félelmét…”

Mosolygó Dénes atya

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email
Megosztás itt: print