Mk 11,22-26

Mondá az Úr: „Ha hisztek Istenben, bizony mondom nektek, hogy ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, akkor az csakugyan megtörténik. Ezért mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek. Ám amikor imádkozni készültök, bocsássatok meg, ha nehezteltek valakire, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket.”

Elmélkedés

Kérni nagyon sokat szoktunk az életben. Vágyainkat vagy félénken, vagy határozottan adjuk szüleink tudtára. Viszont mindkettőben közös az, hogy amit kérünk, azt nagyon szeretnénk megkapni.

Jézus ebben az evangéliumi szakaszban két fontos dolgot emel ki: egyrészt a hit erejét. ha az ember hisz abban, hogy megtörténhet a kérés teljesülése, valóban megtörténik. Mégis sokszor azt tapasztaljuk, hogy a kérésünk nem azonnal teljesül. Igen, mert nem szabad elfeledkezni arról, amit naponta imádkozunk a Miatyánkban: „legyen meg a te akaratod”! Ha Isten nem azonnal adja meg a kért dolgot, legyél kitartó és addig is növeld a hited imádsággal, jótettekkel! Légy türelmes!

Másodikként a megbocsátást kéri Jézus. Különösen fontos ez! Mert a bűnök elterelik a figyelmet az Isten szeretetéről. Ha tanulás közben csak az ablakon bámulok ki és ábrándozok, nem lesz eredményes a munkám. Teljes figyelemre van szükség ilyenkor. Ugyanígy ha az Istenre akarok figyelni, ki kell zárni a zavaró dolgokat. Kérjek bocsánatot, bocsássak meg, és ha kell, végezzem el a szentgyónásomat!

Ima

Üdvözlégy, életadó Kereszt, a vallásosság legyőzhetetlen diadaljelvénye, a Paradicsom ajtaja, a hívek erőssége, az Egyház védfala, mely által megtört az átok és a halál hatalma megszűnt, és mi fölemelkedtünk a földről az égbe. Legyőzhetetlen fegyver, az ördögök ellenfele, a vértanúk dicsősége, a szentek igazi ékessége, az üdvösség révpartja, mely megadja a világnak a nagy kegyelmet! 

Mosolygó Dénes atya

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email
Megosztás itt: print