Lk 3, 23-4,2a

Jézus, amikor tanítani kezdett,  mintegy harminc esztendős volt. Azt tartották róla, hogy Józsefnek a fia, aki Éli fia volt, ő Mattaté, ő Lévié, ő Melchié, ő Jannaié, ő Józsefé, ő Mattitjáé, ő Ámoszé, ő Náhumé, ő Heszlié, ő Naggájé, ő Maáté, ő Mattitjáé, ő Simié, ő Jószehé, ő Jódáé, ő Jonatáné, ő Reszáé, ő Zerubbábelé, ő Sealtielé, ő Nérié, ő Melkié, ő Addié, ő Koszámé, ő Elmadámé, ő Héré, ő Józsuéé, ő Eliézeré, ő Jórimé, ő Mattaté, ő Lévié, ő Simeoné, ő Júdáé, ő Józsefé, ő Jónámé, ő Eljákimé, ő Meleáé, ő Mennáé, ő Mattatáé, ő Nátámé, ő Dávidé, ő Izájé, ő Obedé, ő Boózé, ő Szálmoné, ő Nahsoné, ő Aminádábé, ő Adminé, ő Arámé, ő Ezroné, ő Fáreszé, ő Júdáé, ő Jákobé, ő Izsáké, ő Ábrahámé, ő Terahé, ő Náhoré, ő Szerugé, ő Regué, ő Pelegé, ő Héberé, ő Selahé, ő Kenané,ő Arfaxádé, ő Szemé, ő Noéé, ő Lámeké, ő Matuzsálemé, ő Hénoché, ő Járedé, ő Mahalalélé, ő Kenané, ő Énósé, ő Szeté, ő Ádámé, ő Istené.

Jézus pedig telve Szentlélekkel visszatért a Jordántól, és a lélek a pusztába vitte negyven napra és kísértette az ördög.

Elmélkedés

Lukács evangéliumában olvashatjuk Jézus őseinek a névsorát. A zsidók pontosan számon tartották, kiknek a leszármazottai. A te családodban szoktatok beszélgetni azokról a családtagokról, akik már nem élnek? Vannak kedves történeteitek, fényképeitek dédapáról, dédmamáról? Az, hogy te most élsz, tanulsz, készülsz a felnőtt életre, nekik, az ő szeretetüknek, fáradozásaiknak is köszönhető! Szoktál értük imádkozni?

Jézus ősei – bár azt várnánk – mégsem voltak mind szentek, sőt komoly bűnöket is elkövettek, ezért Jézus értük is meghalt a kereszten, őket is megváltotta. A mi őseink sem voltak hibátlanok. A mi szeretettel mondott imáink is segíthetik őket, hogy beléphessenek a szentek közé Isten Országába.

Ne feledkezz el őseidről! Ha ismered jó példájukat, kövesd, ha nem ismered őket akkor is imádkozhatsz értük.

Ima

„Szenteiddel nyugtasd meg, Krisztus, a te elhunyt szolgáidnak lelkét, hol nincs fájdalom sem aggódás, sem sóhaj, de végtelen élet!” (Énekeskönyv 105. oldal)

Mosolygó Péter atya

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email
Megosztás itt: print