Lk 6,12b-19

Abban az időben Jézus kiment a hegyre imádkozni, és az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Amikor megvirradt, magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett el: Simont, akit Péternek is nevezett, és Andrást, az ő testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, Alfeus fiát és a Zelótának hívott Simont, Júdást, Jakab testvérét, és iskarióti Júdást, aki áruló lett. Aztán lement velük a hegyről, és megállt egy sík helyen. Vele volt tanítványainak nagy csoportja és hatalmas népsokaság egész Júdeából és Jeruzsálemből, valamint Tirusz és Szidon tengermellékéről, akik eljöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből; és akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. Az egész tömeg igyekezett megérinteni őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.

Elmélkedés

Biztosan számotokra is ismerős az érzés, amikor egy-egy jó film főszereplőjével azonosulva szívesen cserélnétek az ő életével, szívesen részesülnétek abban az elismerésben, megbecsülésben, amiben ők. Napjaink filmjei, történetei olyan motívumokat hordoznak és dolgoznak fel újra és újra, amelyek emberségünk legbelsejéből valók. Egyik ilyen alapvető emberi motívum a kiválasztottság tudata, a különlegességre való vágyódásunk. Talán ezeknek a filmeknek a nagy sikere abban rejlik, hogy olyan legbensőbb emberi vágyakat szólaltatnak meg, amelyek mindannyiunkban ott szunnyadnak. De vajon nem adatik-e meg ez a lehetőség számunkra is. Tekinthetjük úgy életünket is, mint egy sikeres mozifilmet, amelynek bizony mi vagyunk a főszereplői. Mi vagyunk azok a film kezdetén még egyszerű, elesett, unalmas életet élő karakterek, akiknek valamilyen fordulat következtében egyik pillanatról a másikra teljesen megváltozik az életük. Ahogyan Jézus kiválasztotta apostolait, úgy ma Bennünket is kiválaszt a mi teremtő Atyánk! Bennünket is arra hív, hogy lépjünk ki az árnyékból és legyünk saját filmünk (életünk) főszereplői. Mindannyian kiválasztottak, hősök vagyunk! Jézus felkínálja a lehetőséget, Neked csak egy határozott, aktív Igen-nel kell válaszolod!

Ima

Istenünk, köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket! Köszönjük, hogy irgalmas szereteted mindig felemel, körülölel minket. Kérünk adj nekünk erőt ahhoz, hogy Hozzád méltóan, szeretettel, örömmel teljesíthetssük nekünk adott küldetésid. Add, hogy ez az öröm, ez a szeretet átsugározhasson életünkön, hogy másokat is felemelhessünk, elvezethessünk Hozzád. Amen

Kaskötő Miklós atya

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email
Megosztás itt: print