Lk 10,22-24

Így szólt az Úr: „Mindent átadott nekem Atyám. Senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és azt sem, hogy ki az Atya, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.” Majd külön a tanítványokhoz fordulva így szólt: „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, hogy sok próféta és király akarta látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.”

Elmélkedés

Már a Kis hercegből is nagyon jól tudjuk, hogy milyen az igazi látás. Jól csak a szívünkkel láthatunk. A tanítványok életét betöltötte Jézus tanítása és megváltói műve. Bizony boldogok lehettek, s boldog volt a szemük is, hogy láthatták mindezt. A ma élő ember számára, Krisztus második eljövetelét várva meg kell tanulni szívvel és értelemmel is látni. Nagypénteken Krisztus szenvedését látva mi is szenvedünk. Azonban végig velünk van a feltámadás gondolata is. Hiszen a keresztény ember még ezekben a pillanatokban sem felejtheti el Húsvét örömét.  Talán pont erre akar megtanítani bennünket Jézus, amikor a szem boldog látásról beszél övéinek. A szívünkkel messzebb és tovább láthatunk, megérthetjük azt, ami még a tudatunk előtt homályos, elfogadhatjuk azokat a kihívásokat, amelyeket nem akarunk. A szívbe írt krisztusi szeretet által láthatóvá tesszük az Istent, aki megtanít bennünket arra, hogy igazán lássunk. Vele megláthatjuk, ami igazán fontos. BEláthatjuk, a hibáinkat, gyarlóságainkat. Átláthatjuk a sokszor kusza élet-utakat, felfedezve, hogy melyik vezet haza, az Istenhez.

Egyszer egy vak asszonnyal beszélgettem, aki várta már ezt a hazaérkezést. Nem elkeseredésből, nem csalódásból. Pusztán egyetlen egy vágya miatt: hogy újra láthasson. Igen, ott biztosan visszakapja a látását. Ugyanakkor ez nem vágy, hanem valóság volt számára már a földi életben is. Látott a szívével, mert felismerte, aki Krisztust követi, az tudja, s látja a helyes utat is. Ez az asszony látott a Krisztusba vetett hitén keresztül. Az ő szeme biztosan boldog lehetett Jézus szavai szerint. Legyen mindenkinek ilyen boldog a látása.

Ima

Istenünk! Te vagy a világ világossága! Add, hogy általad igazán láthassunk, hogy a krisztusi fény betöltse mindannyiunknak a szívét és lelkét! Add, hogy meglássuk feladatainkat, s ne mulasszuk el, amikor jót tehetünk szavainkkal és cselekedeteinkkel. Add, hogy az olykor megmutatkozó reménytelenség sötétsége általad szerte foszoljon, s így a te igaz látásod adjon kiutat minden próbatételből mindannyiunknak Feltámadásod öröme által! Ámen.

Zuró József atyától

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email
Megosztás itt: print