Lk 10,25-37

Abban az időben egy törvénytudó jött Jézushoz, hogy próbára tegye és így szólt: „Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Ő ezt kérdezte tőle: „Mit ír elő a törvény? Hogyan olvasod?” Ő pedig feleletül ezt mondta: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint önmagadat.” Erre ő így szólt: „Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz!” Ám az igazolni akarta magát, ezért ezt mondta Jézusnak: „De ki az én felebarátom?” Jézus akkor átvette a szót, és ezt mondta: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment, és rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, majd félholtan otthagyták és elmentek. Történetesen egy pap ment lefelé azon az úton. Meglátta, de továbbment. Ugyanígy egy levita is, amikor ahhoz a helyhez ért és meglátta őt, továbbment. Arra ment egy szamaritánus is. Amikor odaért hozzá és meglátta őt, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, aztán föltette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak és ezt mondta: »Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked.« Mit gondolsz, e három közül ki lett a felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” Erre az így szólt: „Aki irgalmasságot cselekedett vele”. Erre Jézus ezt mondta neki: „Menj, te is tégy hasonlóképpen.”

Elmélkedés 

„Menj és Te is tégy hasonlóképpen”

Mindenki vágyik egy igazi jó barátra. Ha megtaláljuk, akkor nagyon boldogok vagyunk és mindent megteszünk, hogy el ne veszítsük őt. De vajon gondolkodtál-e már azon, hogy bizonyos értelemben minden ember, embertársunk lehet a mi testvérünk, barátunk. Mindannyian testvérek vagyunk Krisztusban, hiszen Isten gyermekei vagyunk! Persze ez nem azt jelenti, hogy az utcán mindenki a legjobb barátom és vele mindent megoszthatok. Ez a fajta testvériség általában akkor kell, hogy eszünkbe jusson, amikor látunk valakit, akin képesek vagyunk segíteni. Mert ha a lehetőség a kezedben van, valami önzetlen, valami nagyszerű megtételére, akkor miért ne tennéd meg? Ne felejtsd el, Isten mindannyiunkért viselte a keresztet! Olykor-olykor Te is segíthetsz másoknak az övék hordozásában. Az irgalmas szeretet az egyik legszebb kifejező eszköze, Istenképűségünknek, a bennünk élő Krisztusnak! 

Ima

„Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” Köszönöm Uram, hogy új napot adtál! Köszönöm, hogy irgalmas szereteteddel magadhoz ölelsz, hogy felemelsz, amikor elesem, hogy mindig segítséget küldesz, amikor egyedül már nem tudok tovább menni! Kérlek adj nekem is erőt és figyelmes szívet, hogy én is megláthassam felebarátaim szenvedését, hogy én is segítségükre siethessek, amikor a szükség úgy kívánja Amen!

Kaskötő Miklós Bertold atya

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email
Megosztás itt: print