Lk 20,1-8

Abban az időben, amikor Jézus a népet tanította a templomban, és az evangéliumot hirdette, odamentek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és így szóltak hozzá: „Mondd meg nekünk, milyen hatalommal teszed ezeket, vagy ki adja neked ezt a hatalmat!” Feleletül pedig ezt mondta nekik: „Én is kérdezek tőletek valamit. Mondjátok meg nekem: János keresztsége a mennyből való volt-e, vagy az emberektől?” Azok így tanakodtak egymás között: „Ha azt mondjuk: »A mennyből«, azt fogja mondani: »Akkor miért nem hittetek neki?« Ha pedig azt mondjuk: »Az emberektől«, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve, hogy János próféta.” Ezért azt válaszolták, hogy nem tudják, honnét való. Erre Jézus azt mondta nekik: „Akkor én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket.”

Elmélkedés

Az evangéliumon keresztül is nagyon világosan látjuk, hogy Jézust számtalanszor provokálták, s próbára tették. Nincs ez máshogy a keresztény ember életében sem. A kérdés az, hogy mennyire tudunk felnőni Krisztushoz, hogy ugyanazzal a bölcsességgel és megfontolással tudjunk válaszolni, vagy éppen az elől kitérni. Keresni kell az Isten igazságát, abban elmélyülni, igaz életet élni, hogy megtudjunk maradni az ő hűséges gyermekeiként. Ugyanakkor el kell sajátítanunk Krisztus és az Egyház tanítását oly mértékben, hogy ezekben a helyzetekben is helyt tudjunk állni. S még egy fontos dolog: nem kell kapkodni. Az Isten nem késik, nem siet. Mindig tudja, mire van szükséged, s meg is adja övéinek azt. A helyes és bölcs szavak mellett legalább annyira fontos, hogy néma maradjon a száj, s a választ keresztény életvitelünkkel adjuk meg. Legyen bátorságunk kiállni keresztény értékeink mellett, az Istent követve, mert nagyon jól tudjuk, hogy mivel jutalmaz bennünket a mennyei Atya. S ez megér minden fáradozást, minden lemondást. S már ebben is Jézushoz hasonlóvá váltunk. Az Atya így szól Őróla: „Te vagy az én szeretett Fiam!” Ne feledjük! Mi is azok vagyunk!

Ima

Istenünk! Add, hogy mindig helyes döntéseket tudjunk általad hozni! Adj hozzá bölcsességet, kellő türelmet és elég bátorságot! Szavainkon és tetteinken keresztül hadd mutassuk meg, hogy te vagy az egyedül igaz Isten, akit mindenkinek szeretnie és követnie kell. Ámen.

Zuró József atya

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email
Megosztás itt: print