Gyermekek imája a szülőkért

Menny és föld Ura, ki azt parancsoltad, hogy tiszteljük atyánkat és anyánkat, akiktől életünket vettük; alázatosan kérlek, oltalmazd meg édes szüleimet minden testi és lelki bajtól és szerencsétlenségtől! Ígéreted szerint, én Istenem, keményen megbünteted, aki atyját és anyját nem tiszteli; aki pedig megbecsüli őket, annak meghallgatod könyörgéseit és hosszú életűvé teszed a földön.

Adj azért nekem csendes és szelíd értelmet, hogy szüleimet és gondviselőimet tiszteljem, szívemből szeressem, engedelmesen szavukat fogadjam, őket meg ne bántsam és reám való gondviselésükért holtig szolgáljak nekik, jól tudva, hogy sohasem hálálhatom meg sok fáradságukat és velem való törődesüket.

Uram, Jézus Krisztus, minden tökéletesség igaz példája és ragyogó tükre, ki végtelen Isten létedre, mint Emberfia, szent Anyádnak szót fogadtál, még keserves kínjaid közt is gondját viselted és szerető tanítványodnak ajánlottad, mennybemeneteled után pedig a Szentlélek ajándékaival gazdagítottad; add kérlek, hogy szüleimnek én is engedelmeskedjem és öregségükben gondjukat viseljem. Ámen.

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email
Megosztás itt: print