Mt 14, 26-27

„Amikor a tanítványok észrevették, hogy Jézus a vízen jár, megrémültek. „ Kísértet”- mondták és félelmükben kiáltozni kezdtek. Jézus azonban megszólította őket:  „Bátorság, én vagyok ne féljetek!”

Elmélkedés

A tanítványok a Genezáreti, éppen háborgó tavon igyekeztek a csónakjukkal a túlsó partra, amikor Jézus jött feléjük a vízen. A csónak az emberi ész által létesített viszonylagos biztonság. A vízen járó Krisztus isteni tökéletes biztonsága uralja az általa alkotott fizika törvényeit is.  A hullámzó élet sokszor minket is kétségbe tud ejteni. De jön Krisztus és így szól hozzánk is „ én vagyok ne féljetek!” Ez akár két fontos tőmondat is lehet. „ Én vagyok!” és „ Ne féljetek!” Idézzük fel e szavakat magunkban a nehéz, félelmetes helyzetekben, mint rossz egészségi állapot, nehéz anyagi helyzet, családi viszálykodás, energia árak, stb. erős hullámverésében. A félelem és a rémület miatt nem látunk mi  sem reálisan. Lám, az apostolok is kísértetnek vélik Jézust lelkük benső háborgása miatt félelmükben. A félelemmentesség jó ítélőképességet ad, fel tudjuk ismerni a hozzánk közeledő Krisztust.

Ima

Istenünk, adj bátorságot ehhez az élethez, hogy ne riadjunk meg jót tenni Veled és jól Tátni téged.

Prodán Gábor

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email
Megosztás itt: print