Author: Tóth Adriána

Mk 6,17-29

Mert Heródes volt az, aki embereivel elfogatta Jánost, és megkötözve börtönbe vetette testvérének, Fülöpnek a felesége, Heródiás miatt, akit feleségül vett. János tudniillik figyelmeztette Heródest: „Nem

Tovább olvasom »

Mt 14, 26-27

„Amikor a tanítványok észrevették, hogy Jézus a vízen jár, megrémültek. „ Kísértet”- mondták és félelmükben kiáltozni kezdtek. Jézus azonban megszólította őket:  „Bátorság, én vagyok ne

Tovább olvasom »

Mt.17,1-4

Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és annak testvérét Jánost és  fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, arca  ragyogott mint a nap,

Tovább olvasom »

Mt 21,28-32 (Mt 86) 

Mondta az Úr ezt a példabeszédet: „Egy embernek két fia volt. Odament az elsőhöz, és szólt neki: »Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőmben!« Ő így

Tovább olvasom »

Mt 20,1-16 (Mt 80) 

Mondta az Úr ezt a példabeszédet: „A mennyek országa hasonlít a gazdához, aki kora reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlejébe. Miután napi egy dénárban megegyezett

Tovább olvasom »

Mt 14,14-22

Abban az időben Jézus látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amikor beesteledett, odamentek hozzá tanítványai, és mondták: „Elhagyatott ez a

Tovább olvasom »

Mt 9,27-35

Abban az időben két vak ment Jézushoz, ezt kiáltozva: „Dávid fia, könyörülj rajtunk!” Amikor a házba érkezett, a vakok bementek hozzá. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e,

Tovább olvasom »

Mt 5,14-19

Mondta az Úr tanítványainak: „Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék,

Tovább olvasom »

Mt 13,3b-9

Mondta az Úr ezt a példabeszédet: „Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely mag az útszélre esett. Jöttek a madarak, és fölcsipegették. Más mag

Tovább olvasom »

Mt 8,14-23

Abban az időben Jézus betért Péter házába, és annak anyósát lázas betegen, ágyban találta. Megérintette kezét, erre megszűnt a láza. Fölkelt és szolgált neki. Amikor

Tovább olvasom »

Heti evangélium

Heti evangélium